Wykonujemy okresowe kontrole, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na podstawie art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku nr 156 poz. 1118)

Wykonyjemy przeglądy przewodów kominowych w budynkach:

  • wspólnot mieszkaniowych
  • mieszkalnych jednorodzinnych
  • mieszkalnych wielorodzinnych
  • użytkowych
  • gospodarczych
  • garaże
  • inne