• Przeprowadzanie okresowych kontroli przewodów kominowych w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

 • Inwentaryzacja przewodów kominowych wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji w postaci rzutów poziomych lub pionowych przewodów kominowych, wraz z ich podłączeniami.

 • Przeprowadzanie okresowych kontroli szczelności urządzeń i instalacji gazowej.

 • Przeprowadzanie kontroli, konserwacji i pomiarów urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej.

 • Czyszczenie, sprawdzanie przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczo - kominowych.

 • Opiniowanie przewodów kominowych i urządzeń grzewczych dla potrzeb Gazowni, Wydziałów Architektury, Urzędów Gmin itp.

 • Profesjonalna obsługa administracji, instytucji i wspólnot mieszkaniowych - możliwość zawierania stałych umów.

 • Wykonywanie usług zleconych pokrewno - kominiarskich takich jak:

 • Udrożnienia przewodów kominowych; montaż różnego rodzaju nasad wiatrochronnych

 • Wymiana rozet , kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, rur podłączeniowych;

 • Zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych przed ptakami itp.

 • Doradztwo techniczne i montaż systemów kominowych ze stali kwasoodpornej.